Slik reagerer landsforeningene på budsjettet

Les budsjettkommentarene fra NHOs landsforeninger.

Fremleggelse av statsbudsjettet 2016 - fra Stortingets vandrehall.

Fremleggelse av statsbudsjettet 2016 - fra Stortingets vandrehall.

Publisert 07.10.15

Sogn og Fjordane

Abelia: Godt budsjett for 2016, dårlig for 2030. 

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 er historisk godt i sin satsing på kunnskap, men dette er ikke en type budsjett som Norge har råd til over tid, sier Håkon Haugli, adm. direktør, Abelia.

Les mer fra Abelia

Byggenæringens Landsforening: Redusert selskapsskatt viktig for hele byggenæringen 

Det er positivt at regjeringen foreslår å senke selskapsskatten til 25 prosent. – Det er viktig for hele byggenæringen, men spesielt for konkurranseutsatt industri, sier Jon Sandnes i BNL. 

Les mer fra BNL

Energi Norge: Fornybarskatt undergraver grønt skifte

I forslag til statsbudsjett som ble lagt frem onsdag, går regjeringen inn for å øke grunnrenteskatten for vannkraft med rundt 300 millioner kroner. Dette vil ramme investeringer i vannkraft – som er en bærebjelke i omstillingen til en mer klimavennlig og mindre oljeavhengig økonomi. 

Les mer fra Energi Norge

Mediebedriftenes Landsforening:  Balansert mediebudsjett - 2016 blir mediemomsens år

Det er positivt at kulturministeren nå tidfester innføring av digital nullmoms. Vi forutsetter at avgrensningen blir fremtidsrettet og at den speiler hvordan journalistikken utvikler seg. Her er det viktig at resultatet blir riktig, sier Didrik Munch, styreleder i MBL. 

Les mer fra MBL

NHO Handel: Digitalisering og lærlingetilskudd

Regjeringen dobler tilskuddet til digitalisering i forslag til neste års budsjett. Yrkesfag vil få et økt læringetilskudd, men ikke i nærheten nok til å dekke gapet til tilsvarende kostnad for en skoleplass.

Les mer fra NHO Handel

NHO Luftfart: Ny avgiftsøkning for luftfarten

Regjeringen foreslår å øke mva-satsen for flyreiser fra åtte til ti prosent. Det vil gi næringen en kostnadsøkning på 250 milliarder kroner. Dette kommer på toppen av andre store avgiftsøkninger siden den nye regjeringen tiltrådte.

Les mer fra NHO Luftfart

NHO Reiseliv: Oppløftende med netto skattelettelser for næringslivet, bekymringsfullt med økt reiselivsmoms

-  Reduksjonen i selskapsskatten fra 27 til 25 prosent vil styrke hele den lønnsomme delen av reiselivet. Kuttet i formuesskatten er ekstra viktig for reiselivsbedrifter som har høy kapital bundet i bygninger og områder, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

Les mer fra NHO Reiseliv

NHO Service: Viktige skatteletter i en vanskelig periode

- Dette er et svært ekspansivt budsjett, men det kan til dels forsvares ved at man bruker penger på tiltakspakker som ikke er ment å bli permanente. Det er viktig at pengebruken ikke bremser nødvendig omstilling i næringslivet.

Les mer fra NHO Service

Norsk Industri: Kritisk til oljepengebruk, glad for Enova-satsing 

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, sier seg meget fornøyd med at bevilgningene til Enova og Teknologifondet økes kraftig i forslaget til statsbudsjett.

Les mer fra Norsk Industri

Norsk olje og gass: Norsk sokkel er velferdsgarantisten - men trenger nye grep!

233 milliarder kroner fra olje- og gassnæringen tas inn i statsbudsjettet for 2016. Dette gjør det mulig for norske politikere å prioritere velferd og nye reformer, og viser at olje og gass vil være Norges aller viktigste næring i generasjoner fremover. 

Les mer fra Norsk olje og gass

Sjømat Norge: Sjømat viktig for omstilling til ny verdiskaping

- Regjeringens statsbudsjett for 2016 varsler omstilling. Samtidig setter sjømatnæringen nye eksportrekorder, basert på fornybare ressurser. For landet og velferdsstaten er det viktig at politikerne legger til rette for fortsatt utvikling av fiskeri og havbruk, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

Les mer fra Sjømat Norge

Norsk Teknologi og Nelfo: Gode energitiltak med forbedringspotensial

 - Norsk Teknologi er positive til de deler av budsjettet som tilrettelegger for elektrifisering av samfunnet. Vi etterlyser imidlertid en sterkere satsing på energieffektivisering, sier næringspolitisk direktør Tore Strandskog i en kommentar.

Les mer fra Norsk Teknologi