Stipend til kompetanseheving

NHO Reiseliv Vest Norge tildeler stipend til kompetanseheving på vin til en eller to medlemsbedrifter i Sogn og Fjordane, Hordaland eller Rogaland.

Publisert 26.01.16

Sogn og Fjordane

Styret i NHO Reiseliv Vest Norge vedtok på siste styremøte å dele ut 2 stipend à kr 5.000,- til medlemsbedrifter som ønsker å heve kompetansen på vin i sin bedrift.

Nedenfor følger kriterier for søknaden:
1. Stipendet går til deltagelse på  vinkurs / vinutdanning.
2. Den det søkes for må ha fagbrev - servitør / kokk
3. Kandidaten må være over 30 år
4. Kandidaten må være bosatt i vår region, Sogn og Fjordane, Hordaland eller Rogaland.
5. Bedriften må selv forplikte seg til å dekke minimum det som NHO-R bidrar med.
6. Skriftlig søknad må inneholde karriereplan for kandidaten - med anbefaling fra sin leder.
7. Stipendet utbetales etter bestått eksamen.    
8. Bedriften må være medlem i NHO Reiseliv.

Søknad sendes på e-post til wenche.salthella@nho.no  
innen 12. februar 2016.

Søknaden må være velbegrunnet, og regionstyret vil vurdere og avgjøre hvilke søknader som får tildelt de to stipendene.

Kontakt oss

Wenche Salthella

Bransjesjef

NHO Vestlandet

wenche.salthella@nho.no
Mobil
92260009