Tariffoppgjeret 2016

NHO Sogn og Fjordane inviterer til informasjonsmøte om tariffoppgjeret 2016 i samband med lokale forhandlinger.

Publisert 20.04.16

Sogn og Fjordane

Dette er eit viktig møte for daglege leiarar samt HR-leiar.

Tid: Torsdag 19.mai kl. 10.00 til 12.00.
Stad: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde.
Foredragsholdar: Seniorrådgjevar, Mona Haug Medhus.

Program:
Den lokale marknadssituasjonen
Den økonomiske bakgrunnen for lønnsoppgjeret 2016
Nokre resultat frå frontfaget Permittering og pensjon som tema for myndigheitene
Lokale forhandlingar - kva no?

Meld deg på her.
Påmeldingsfrist 16.mai.

 Vel møtt!

Kontakt oss

Jan Atle Stang

Kommunikasjonssjef

Kommunikasjon

jan.stang@nho.no
Mobil
90576419
Heidi Skorpen

Rådgiver

NHO Vestlandet

heidi.skorpen@nho.no
Mobil
97103276