Velkommen til fagdag: Samfunnsansvarleg næringsliv

Korleis auke lønsemd og samtidig redusere CO2- utslepp? Kvifor bør næringslivet auke fokus på dei unge? Meld deg på fagdagen til "Eit samfunnsansvarlig næringsliv i Sogn og Fjordane" 16. juni i Florø.

Publisert 11.06.15

Sogn og Fjordane

Bedriftsnettverket 'Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane' som vert leia av NHO SF består i dag av over 50 bedrifter frå privat og offentleg sektor. Vi inviterer  nettverksbedrifter og andre verksemder til samling i Florø i juni.

Måndag 15. juni kl. 16.30 - 'Mingling & berekraftig aktivitet'
Tysdag 16. juni kl. 10.00-15.30 - Fagdag der vi set søkjelyset på:

  • Korleis skape lønsemd gjennom klima- og miljøarbeid?
  • Dei unge som viktig ressurs i næringslivet i Sogn og Fjordane

FOR FULLSTENDIG PROGRAM OG PÅMELDING SJÅ HER 

På samlinga vil følgjande Fyrtårn- verksemder dele sine erfaringar:  NorTekstil, Tine Meieriet Byrkjelo, Ervik Havfiske, Septik24, UWC Red Cross Nordic, Westcon Yards, Wergeland Holding, Innovasjon Norge, Fylkeskommunen og NHO Sogn og Fjordane.

Kjem du?

Vi oppmodarspesielt leiing, styre og HR/HMS-ansvarlegeom å melde seg på.

Velkomentil eit sosialt og lærerikt møte om samfunnsansvarlegnæringsliv!

Kontakt oss

Siri Laquian Stavang

Prosjektleder

NHO Sogn og Fjordane

siri.stavang@nho.no
Telefon
98031949