Viktig spørsmål om E39

Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane, Liv Signe Navarsete (Sp), har stilt spørsmål til statsråd Ketil Solvik-Olsen vedrørande strekninga Bjørset-Skei på E39 i Jølster.

Publisert 13.02.15

Sogn og Fjordane

Det er mange som er spente på svaret frå statsråden. Svaret vil etter alt å døme komme om kort tid, og det blir avgjerande for den videre prosessen med å få bygd ein trygg og god E39 gjennom Jølster innanfor dei tidsplaner som ligg i NTP.

Les spørsmålet her