Leverandørutvikling

Leverandørutvikling er eit samspel mellom det offentlege og leverandørar, kor det offentlege legg til rette anskaffingsprosessar som kan utfordre og utvikle leverandørar.

Smartare samhandling og smartare innkjøp - med mål om å fremme innovative offentlege innkjøp.

Nyheter

  • Dialogkonferanse 23.mai

    Vil du høyre om Helse Førde sine planar og utfordringar og vere med og drøfte framtidige løysingar?

    28. april 2016

Kontakt

Tore Andre Sines

Prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program leverandørutvikling

tore.andre.sines@nho.no
Mobil
91575450