Leverandørutvikling

Leverandørutvikling er eit samspel mellom det offentlege og leverandørar, kor det offentlege legg til rette anskaffingsprosessar som kan utfordre og utvikle leverandørar.

Smartare samhandling og smartare innkjøp - med mål om å fremme innovative offentlege innkjøp.

Nyheter

 • Dialogkonferanse 23.mai

  Vil du høyre om Helse Førde sine planar og utfordringar og vere med og drøfte framtidige løysingar?

  28. april 2016
 • Kommunen som den krevjande kunden

  Det offentlege Norge kjøper inn for 400 milliardar kronar. I Sogn og Fjordane er talet vel 10 mrd. Det vil sei at kommunar og andre offentlege organisasjonar har ein stor positiv innkjøparmakt som vi meiner dei i større grad må bruke til å utfordre leverandørane.

  25. februar 2015
 • NHO møtte Stortingsbenken

  Leverandørutvikling gjennom offentlege innkjøp kan nyttast som virkemiddel for å gjere Sogn og Fjordane rusta for framtida, meiner NHO SF.

  18. februar 2015

Kontakt

Tore Andre Sines

Prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program leverandørutvikling

tore.andre.sines@nho.no
Telefon
91575450