Stilling ledig

 1. Seniorrådgiver - samfunnsøkonomi

  5. januar 2017

  Vi søker seniorrådgiver til NHOs avdeling Samfunnsøkonomi. Avdelingen har ansvaret for NHOs arbeid med økonomisk politikk og analyse, samt skatter og avgifter.

 2. Skatteøkonom

  22. desember 2016

  Vi leter etter deg som har sterk samfunnsøkonomisk og skatteøkonomisk kompetanse. Du vil være sentral i å videreutvikle NHOs helhetlige skattepolitikk. Et lønnsomt og vekstkraftig næringsliv, som skaper og bevarer arbeidsplasser, er avgjørende for det norske samfunn. De mange tusen små og store norske bedrifter trenger gode rammevilkår, og skattepolitikken er et viktig element i dette.

 3. Rådgiver digitalisering - kraftsystem i Energi Norge

  21. desember 2016

  Vil du bidra til kompetanseløft av norsk fornybarbransje? Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring. Energi Norge AS er et datterselskap og opererer under merkenavnet EnergiAkademiet. Vi er den ledende leverandøren av fagkompetanse i energisektoren.