Næringspolitisk rådgiver - nordiske og europeiske kraftmarkeder - Energi Norge

Vi ønsker nå å styrke vårt arbeid med energimarkedene gjennom å ansette en næringspolitisk rådgiver.

Et vannmagasin med en demning. Foto

Fotograf: Aerosport /E-CO Energi

Publisert 28.11.17

For deg som ønsker å jobbe med fornybar energi og kraftmarkeder på tvers av land er denne stillingen midt i blinken. For å lykkes i jobben kreves det en selvstendig arbeidsform, og gode analytiske evner. Du har evne til å drive store og komplekse prosjekter.

Energi Norge arbeider for at Norge skal ta en global lederposisjon som det første fornybare og fullelektrifiserte samfunnet i verden. For å sikre at dette bidrar til økt verdiskaping og grønn vekst i Norge, trenger vi velfungerende kraftmarkeder i Norden og i Europa. Riktig regulering av markedet, effektiv systemdrift og god utveksling med utlandet står sentralt i en tid med betydelige endringer både på produksjons- og forbrukssiden. Norsk fornybarnæring skal levere innovative og attraktive tjenester til sine kunder. 

I Energi Norge bidrar alle aktivt til å skape et godt samarbeidsklima, og vi tilbyr en svært variert hverdag med en sentral posisjon i bransjen i et spennende faglig arbeidsmiljø.

Arbeidsområder:

  • Utvikling av næringspolitiske posisjoner for energimarkedene i Norge, Norden og Europa
  • Utvikling av kompetanse innen energimarkedsspørsmål i næringen
  • Analysere og vurdere bedre sammenheng mellom energimarkeder og behovene i kraftsystemet
  • Samarbeide med norsk fornybarnæring, myndigheter og kraftmarkedsaktører i Norden og Europa

Stillingens hovedmål:

  • Utvikle næringspolitiske posisjoner med sikte på velfungerende kraftmarkeder
  • Bidra til kompetansebygging som bidrar til økt verdiskaping
  • Videreutvikle gode møteplasser for intern og ekstern dialog om energimarkedene

Kompetanse:

  • Utdannelse som samfunns- eller siviløkonom med gode resultater, alternativt teknisk-økonomisk høyere utdanning 
  • Flere års relevant arbeidserfaring
  • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Kontaktpersoner:

Knut Kroepelien, tlf 938 64 018 eller kk@energinorge.no 

Ella Hellwege, tlf 483 56 056 eller ella.hellwege@nho.no

Søknadsfrist: 2. januar 2018

Søk på stillingen her!