Prosjektleder - Fornybart og fullelektrisk - Energi Norge

Til å virkeliggjøre dette fremtidsbildet vil vi i 2018 engasjere en visjonær, analytisk og utadrettet prosjektleder.

Energi

Fotograf: Istock Norge skal ta en global lederposisjon som det første fullelektriske samfunnet i verden, sier Energi Norge i veikartet som ble presentert i sommer.

Publisert 10.11.17

Du vil bidra til å definere fornybarnæringens rolle i omstillingen til nullutslippssamfunnet og bygge brede allianser sammen med medlemmene. Du vil også arbeide for rammevilkår som fremmer omlegging fra fossil energibruk til elektrisitet og andre utslippsfrie energibærere og stimulere forskning og teknologiutvikling i riktig retning.

Energi Norge tilbyr en prosjektlederrolle i et viktig satsingsprosjekt. Et fornybart og fullelektrisk samfunn vil bidra til verdiskapning og nye næringer. Vi ønsker å etablere et ettårig prosjekt med mål om å skape begeistring, etablere nye former for samarbeid og legge en konkret plan for arbeidet sammen med medlemmene.

Prosjektlederens oppgaver:

 • Videreutvikle og konkretisere Energi Norges "Veikart for grønn vekst"
 • Etablere nettverk og allianser
 • Fremme bruken av elektrisitet og andre utslippsfrie energibærere i andre sektorer, blant annet i bygg- og transportsektorene
 • Jobbe mot nasjonalt og internasjonalt regelverk slik at lovverk og standarder ikke hindrer omlegging til utslippsfri energibruk 

Stillingens hovedmål

 • Planlegge og gjennomføre prosjektet
 • Inkludere ansatte og medlemsbedrifter i prosjektet
 • Legge grunnlaget for oppfølging og videreføring etter 2018
 • Aktivt bidra i Energi Norges næringspolitiske arbeid og i å skape et godt samarbeidsklima i avdelingen og organisasjon for øvrig
 • Etterleve Energi Norges kjerneverdier i det daglige arbeidet

Kompetanse

 • Høyere utdanning på masternivå
 • Relevant arbeidserfaring
 • Prosjektledererfaring 

Egenskaper   

 • Evne til å tenke helhetlig og fremtidsrettet
 • Analytisk
 • Ansvarsfull og målrettet
 • Positiv, imøtekommende og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjonsevner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Om arbeidsgiveren

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i NHO. Vi representerer ca. 280 medlemsbedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker ca. 90 prosent av strøm- og nettkundene i Norge. EnergiAkademiet er datterselskap av Energi Norge og er fornybarnæringens ledende leverandør av kompetansetjenester. Konsernet har nær 50 medarbeidere og holder til sentralt på Majorstuen i Oslo.

Vi du vite mer om stillingen, kan du kontakte:

Direktør fornybar energi, klima og miljø Sigrid Hjørnegård Mobil: 97508901 / sh@energinorge.no

HR rådgiver Ella Hellwege på telefon 48 35 60 56 / e-post: ella.hellwege@nho.no

Skriftlig søknad med CV og vitnemål sendes innen 26. november 2017.

Søk på stillingen her!

Kontakt oss

Ella Hellwege

HR-rådgiver

HR-tjenester

ella.hellwege@nho.no
Telefon
23088231