Styrer, råd og utvalg

 1. NHOs styre

  13. juni 2017

  Styret består av president, visepresident og 8 øvrige medlemmer. Styret møtes vanligvis 8-10 ganger i året.

 2. NHOs Representantskap

  14. juni 2016

  Representantskapet består av president, visepresident og 44 øvrige medlemmer.

 3. NHOs Generalforsamling

  14. juni 2016

  Generalforsamlingen består av president, visepresident, Representantskapets øvrige medlemmer, 80 representanter fra landsforeningene og 19 representanter fra regionforeningene.

 4. NHOs forum for etikk og samfunnsansvar

  8. oktober 2013

  NHOs forum for etikk og samfunnsansvar er en møteplass og et bedriftsnettverk NHOs medlemsbedrifter og består av om lag 80 medlemsbedrifter.

 5. NHOs Eierforum

  15. januar 2014

  NHOs Eierforum er en møteplass og et nettverk for personlige eiere og familiebedrifter med muligheter for å påvirke politikerne og å diskutere politikk for personlig eierskap.

 6. NHOs Reiselivsråd

  14. september 2013

  NHOs Reiselivsråd er et strategisk og rådgivende organ. Organet skal bidra til å samordne og organisere NHO-fellesskapets næringspolitiske arbeid for å styrke reiselivsnæringens konkurranseevne og lønnsomhet.

 7. NHOs SMB-forum

  2. januar 2018

  NHOs SMB-forum er et rådgivende organ for NHOs styre og administrasjon i saker som berører mindre bedrifter.