SMB

NHOs Forum for mindre bedrifter

NHOs Forum for mindre bedrifter (FMB) er et rådgivende organ for NHOs styre og administrasjon i saker som berører mindre bedrifter.

Bakerste rekke fra h: Jon Olav Sigvartsen, Edel Storelvmoen, Vibecke Bondø, Johan S. Straand, Sissel Pettersen, Even Heggernes, Lena Owrum Vonka, Ole Kristian Kaurstad, Lise Thun, Jan H. Ryde, Anders Øiaas, George Thomassen Første rekke fra h: Andreas Bjørang, Astrid Green, Edel Teige, Trude Wester, Kjetil Eriksen. Følgende var ikke tilstede da bilde ble tatt: Per Håvard Kleven, Torild Sesseng, Bjarte Hordnes, Knut Sørlie, Irene Mjelde, Thor Bergli, Hege Skogland Mokleiv, Marianne Telle, Lene Økern

Publisert 23.02.16

FMB består av 26 ledere for mindre bedrifter fra hele landet og mange bransjer.

Medlemmene skal bidra i utformingen av NHOs politikk slik at NHO i sitt arbeid mot politikere og beslutningstakere fremmer medlemmenes, og da særlig de mindre bedriftenes, interesser.

Medlemmer av FMB:

• Edel Teige (leder),  ET Hårstudio
• Ole Kristian Kaurstad, ScanVacc AS
• Per Håvard Kleven, Kongsberg Devotek AS
• George Thomassen, Tyrifjord Hotell AS
• Torild Sesseng, Ribago AS
• Bjarte Hordnes, Bodoni AS
• Sidsel Pettersen, Innoventi AS
• Knut Sørlie, Oppland Metall AS
• Irene Mjelde, Regatta AS
• Edel Storelvmo, Futurum AS
• Kjetil Eriksen, Tømrermester Kjetil Eriksen AS
• Thor Bergli, Smart Elektro AS
• Hege Skogland Mokleiv, Permanor AS
• Johan S. Straand, Quality Straand Hotel & Resort
• Marianne Telle, Bedriftskompetanse AS
• Trude Wester, Tromsø Private Omsorgstjeneste
• Vibecke Bondø, SalmoNor AS
• Lise Thun, Mint Renhold AS
• Andreas Bjørang, E2 Helse AS
• Jan H. Ryde, Ryde & Berg Orgelbyggeri AS
• Jon- Olav Sigvartsen, Jos-Bygg AS
• Astrid Green, Boost Global Innovation
• Lena Owrum Vonka, Lenas HelsePersonell AS
• Anders Øiaas, Timberbygg AS
• Even Heggernes, Nabobil AS
 

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Politikk

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762
Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Forskning, innovasjon og digitalisering

anniken.tomte@nho.no
Telefon
23088181
Helene Holtet

Rådgiver

Strategi (ÅK, Styringsgruppe, PPG)

Helene.Holtet@nho.no
Telefon
23088142