SMB

NHOs Forum for mindre bedrifter

NHOs Forum for mindre bedrifter (FMB) er et rådgivende organ for NHOs styre og administrasjon i saker som berører mindre bedrifter.

Bakerste rekke fra h: Jon Olav Sigvartsen, Edel Storelvmoen, Vibecke Bondø, Johan S. Straand, Sissel Pettersen, Even Heggernes, Lena Owrum Vonka, Ole Kristian Kaurstad, Lise Thun, Jan H. Ryde, Anders Øiaas, George Thomassen Første rekke fra h: Andreas Bjørang, Astrid Green, Edel Teige, Trude Wester, Kjetil Eriksen. Følgende var ikke tilstede da bilde ble tatt: Per Håvard Kleven, Torild Sesseng, Bjarte Hordnes, Knut Sørlie, Irene Mjelde, Thor Bergli, Hege Skogland Mokleiv, Marianne Telle, Lene Økern

Publisert 23.02.16

FMB består av 22 ledere for mindre bedrifter fra hele landet og mange bransjer.

Medlemmene skal bidra i utformingen av NHOs politikk slik at NHO i sitt arbeid mot politikere og beslutningstakere fremmer medlemmenes, og da særlig de mindre bedriftenes, interesser.

Medlemmer av FMB:

 

Kontakt oss

Tone Knutsen

Stabssjef

Strategi og stab

Tone.Knutsen@nho.no
Telefon
23087762