NHO

Innhold

NHOs representantskap

Representantskapet består av president, visepresident og 44 øvrige medlemmer.

Representantskapet fatter beslutninger i prinsipielle spørsmål og treffer avgjørelser i alle saker som ikke etter vedtektene er lagt til Generalforsamlingen eller Styret. 

31 av representantene velges av landsforeningene, mens 5 av representantente velges av Generalforsamlingen, etter innstilling fra NHOs valgkomite. 8 representanter fra medlemsbedriftene velges av regionforeningene. Vervene som representant og vararepresentant skifter etter særskilt avtale mellom regionforeningene.


Presidentskapet:

Konserndirektør Arvid Moss, Norsk Hydro  
Daglig leder Inger-Marie Sperre, Brødrene Sperre 


Abelia

Abraham Foss, Telia Norge AS
Hanne Rønneberg, Sintef
Wenche Nilsen, Handelshøyskolen BI

BNL

Dag Andresen, Veidekke Entreprenør AS
Steinar Holm, GK Inneklima AS
Ståle Rød, Skanska Norge AS 


Energi Norge

Eimund Nygaard, Lyse AS

MBL 

Tove Nedreberg, Adresseavisen AS


NBF
 

Birger Skjellvik, Albjerk Bil AS

NELFO

John Harry Simonstad, Arendal EL Team AS
Rune Kolbeinsvik, Electro Automation Austevoll AS

NHO Logistikk og transport 

Terje Aarbog, DHL Express Norway

NHO Luftfart 

Stein Nilsen, Widerøes Flyveselskap

NHO Mat og Drikke 

Egil Olsvik, Nortura SA
Erik Volden, Kavli Holding AS

NHO Reiseliv 

Ole Warberg, Magic Norway AS 
Morten Thorvaldsen, Thon Hotels AS

NHO Service og Handel 

Maalfrid Brath, Manpower AS 
Kathinka Friis-Møller, Compass Group 
Tom Kristiansen, Rema
Tom Tollefsen, ISS Norge AS


NHO Sjøfart
 

Torkild Torkildsen, Torghatten Nord AS

NHO Transport 

Bernt Dahle, Drangedal Bilruter AS


Norsk Industri
 

Veronika Barrabes, Novartis Norge AS
Grete Birgitte Haaland, Equinor ASA
Atle Kigen, Aker ASA
Cathrine Kristiseter Marti, Ulstein Group ASA
Helge Aasen, Elkem ASA


Norsk Olje og gass 
 

Kristin Færøvik, Lundin Norway AS
John E. Stangeland, Norsea Group

Sjømat Norge 

Vibecke Bondø, SalmoNor AS

Generalforsamlingsvalgte

Kornsernsjef Frode Nilsen, LNS-Gruppen, BNL og Norsk Industri 
Adm. direktør Grete Aspelund, Sweco Norge, Abelia 
Adm. direktør Trine Lerum Hjellhaug, Lerum, NHO Mat og Drikke 
Daglig leder Rolf Eilerås, Sandås Bygg, BNL 
Konsernsjef Kjetil Førsvoll, Boreal Transport Norge AS, NHO Transport

NHOs regionforeninger

Adm. direktør Nils Huseby, Instittutt for Energiteknikk, (NHO Oslo og Akershus) 
Daglig leder Adrianne Ubeda, Holm Shipping AS (NHO Arktis)
Adm. direktør Bjarte Hordnes, Bodoni AS (NHO Vestlandet) 
Konsernsjef Knut Barland, Skagerakenergi AS (NHO Vestfold og Telemark) 
Executive Vice President Lars Fredrik Bakke, Wood Group Norway AS (NHO Vestfold og Telemark) 
Daglig leder Frode Smevoll, Euroskilt AS (NHO Innlandet) 
Daglig leder Hanne Husebø Kristensen, Flora Dyreklinikk, (NHO Vestlandet)
Adm. direktør Arve Ulriksen, Mo Industripark AS (NHO Nordland)