NHOs utvalg for etikk og samfunnsansvar - medlemmer

Publisert 08.10.13

Oppnevnt av NHOs Styre for perioden 2014-2015.

 • Haakon Tronrud, Konsernsjef, Tronrudgruppen, leder
 • Hans Abrahamsen, Konsernsjef, Kverneland bil, nestleder
 • Lise Bergan, Kommunikasjonsdirektør, Cermaq , styrets representant i utvalget
 • Terje Dyrseth, Direktør, Brunvoll
 • Gjøran Sæther, Administrerende direktør, Fursetgruppen
 • Carine Smith Ihenaco, Chief compliance officer, Statoil
 • Olav Hypher, Administrerende direktør, Statkraft Tyrkia
 • Øystein Svendsen, Administrerende direktør, Unibuss
 • Nina Iversen, Administrerende direktør, Glomma Papp
 • Mai Oldgard, Direktør for sustainability, Telenor
 • Stig Finslo, Direktør for utgiverspørsmål, Amedia

Kontakt oss

Anniken Tømte

Spesialrådgiver

Kompetanse og innovasjon

anniken.tomte@nho.no
Mobil
91535710
Helene Holtet

Seniorrådgiver

Strategi og stab

Helene.Holtet@nho.no
Mobil
98624451