- 1 av 3 er optimister

30. mai 2011

1995 av NHOs medlemsbedrifter svarer i Næringslivets Økonomibarometer 2/2011: - Det er store forskjeller mellom bransjene, sier Ole Christian Wasenden, seniorøkonom i NHO.