Alf Åge Lønne, Næringslivets Økonomibarometer 4 2011

30. november 2011

Tall fra tredje kvartal 2011 tyder på at veksten i sysselsettingen i privat sektor i Norge har kommet i gang igjen gjennom 2011 etter å ha falt kraftig i etterkant av finanskrisen. Det knytter seg usikkerhet til om vekstbildet for 2012 er godt nok til at dette fortsetter.