Audun Lågøyr Byggenæringen mot lysere tider

8. mars 2011

Audun Lågøyr, direktør i Byggenæringens Landsforening, kommentere NHOs Økonomiske overblikk nr. 1/2011 - mars 2011.