Celina fjernstyres av Harald

23. september 2009

NHOs Ung i verden-konferansen. NHO samlet 1300 elever i Oslo konserthus. Hensikt var å øke unges kunnskap om næringsliv og globalisering. Gjennom ulike rollemodeller ønsket NHO også å motivere elevene til å ta i bruk sitt eget potensial.