Dag Aarnes: Gode tider tilbake

8. mars 2011

NHOs undersøkelse blant medlemsbedriftene viser oppgang i etterspørsel og sysselsetting, sier seniorøkonom Dag Aarnes i NHO.Økonomisk overblikk nr. 1/2011 - mars 2011.