Dag Aarnes, Økonomisk overblikk #3 2012

31. august 2012

- Investeringene i fastlandets næringsliv ventes å holde seg lave, noe som er uvanlig i norsk økonomi i denne fasen av konjunkturoppgangen og med den sys­selsettingsvekst vi nå har, tilføyer avdelingsdirektør Dag Aarnes.