Dag Aarnes om markedsutsiktene.

26. november 2013