Enklere vekst

31. august 2010

Kan forenkling bidra til at små bedrifter kan få en enklere hverdag som igjen bidrar til vekst? Det var problemstillingen på et av idéverkstedene under NHOs arrangement Småtinget 2010 i Alta.