Formuesskatt er demotiverende

22. august 2013

NHO TV møtte Ola Braanaas på Småtinget 2013.