Fra ungdomskole til bedrift

6. januar 2014

Norske ungdommer trives i lære. Over 90 prosent med lærekontrakt fullfører. Likevel er det mange som ikke får læreplass, og som faller ut av skolen før de skal ut i lære. Prosjektet "Fra talent til fagarbeider" viser at det er håp også for dem som står i fare for å falle fra.