Hanne Finstad

9. januar 2013

Inspirerer forskerspirer. Som naturfaglærer på Kløfta barneskole erfarte biokjemiker Hanne Finstad hvordan elevene ble interesserte og engasjerte bare hun lovet å gjøre et eksperiment i hver skoletime. Slik ble elevene også interessert i å lære teori. Fabrikksjef i Forskerfabrikken Hanne Finstad på NHOs Årskonferanse 2013.