Høydepunkter fra NHOs Årskonferanse 2010

7. januar 2010

Her får du en se høydepunkter fra Årskonferansen 2010- Smartere vekst- med intervjuer av både foredragsholdere og deltakere.