Hydro, Statkraft, Statoil

9. januar 2013

Adm.direktør i NHO Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Hydro, Svein R. Brandtzæg, konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen og konsernsjef i Statoil Helge Lund på NHOs Årskonferanse 2013. En samlet energisektor vil ha ren norsk kraft til Europa og ny vår for industrien.