Jan Eric Sundgren på NHOs Årskonferanse 2008

9. oktober 2009

Jan Eric Sundgren sitt innlegg på Årskonferansen 2008 - Kunnskapslandet Norge, hvor tema var kompetanse og arbeiskraft.