Jens Stoltenberg på NHOs Årskonferanse 2011

5. januar 2011

Arbeid for Velferd. Statsminister Jens Stoltenberg sitt innlegg på Årskonferansen 2011, Velferdsfellen