Jens Stoltenberg

9. januar 2013

Det er en dårlig idé å kutte norsk olje- og gassproduksjon, sa statsminister Jens Stoltenberg på NHOs Årskonferanse 2013.