John G. Bernander på NHOs Årskonferanse 2009

11. oktober 2009

John G. Bernander på NHOs Årskonferanse 2009