John G. Bernander på NHOs Årskonferanse 2010

7. januar 2010

Årskonferansen 2010