John G. Bernander på NHOs Årskonferanse 2011

5. januar 2011

Administrende direktør i NHO John G. Bernander opppsummerer dagen og peker på løsningen på NHOs Årskonferanse 2011 Velferdsfellen.