Knut Sunde i Norsk Industri forteller mer om hva som står i rapporten.

4. februar 2014