Kommunesammenslåing er god forbrukerpolitikk

5. januar 2012

Samtale på NHOs Årskonferanse 2012 mellom Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet og Knut Aarbakke, leder for Akademikerne. Tema: Kommunesammenslåing er god forbrukerpolitikk som sikrer kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet.