Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO på NHOs Årskonferanse 2014

8. januar 2014

- Frafallet i videregående skole er 30 prosent og 40 prosent i høyere utdanning. I tillegg tar mange utdanninger som ikke gir jobb. Dette må vi ta på alvor, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.