Kristin Skogen Lund forklarer hvorfor NHO ønsker et tredje alternativ for videregående opplæring.

6. januar 2014