Kristin Skogen Lund på NHOs Årskonferanse 2011

5. januar 2011

Velferdsfellen. NHO-president Kristin Skogen Lund sitt innlegg på Årskonferansen 2011 - Velferdsfellen..