Kristin Skogen Lund

5. januar 2012

Åpninsforedrag av president i NHO, Kristin Skogen Lund på NHOs Årskonferanse 2012