Lærlingordningen

10. august 2011

Tømrermester Kjetil Eriksen om lærlingordningen, på Småtinget 2009.