Leder i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, om produktivitetskommisjonen

7. februar 2014