Marco Elsafadi på NHOs Årskonferanse 2011

5. januar 2011

Integrering handler om å få alle som er utenfor samfunnet, ikke bare innvandrere, inn i fellesskapet. Marco Elsafadi er høvding og spesialrådgiver i stiftelsen New Page og medlem i BLDs inkluderingsutvalg. Han sitter også i Kriminalitetsforebyggende Råd, og har sittet i Mannspanelet. Marco Elsafadis innlegg på NHOs Årskonferanse 2011 Velferdsfellen