Mari Rege, Professor UiS på NHOs Årskonferanse 2014

8. januar 2014

Tidlig læring fostrer mer læring. Tidlig læring er som renters rente. Professor Mari Rege mener vi må investere mer i kvalitet i barnehagen.