Modernisering og omstilling i store virksomheter

5. januar 2012

Samtale med Arvid Moss, styreleder i Posten og konsernsjef i DNB ASA, Rune Bjerke. Tema: Modernisering og omstilling i store virksomheter