Monika Quessier på NHOs Årskonferanse 2011

5. januar 2011

Monika Queisser, Head of Social Policy ved OECD, sitt innlegg på Årskonferansen 2011 - Velferdsfellen. "Velferdsreformer er ikke nok. Forandringene må komme i arbeidsmarkedet, sier Queisser i dette innlegget hvor hun går gjennom OECDs syn på norske velferdsordninger. Hun peker på flere urovekkende trekk ved den norske økonomien.