NHO og Norsk Industri om analysen av lønnsdannelsen.

2. desember 2013