Økt forbruk, men ikke investeringer

30. november 2010

Etter at økonomien tok fart fra andre til tredje kvartal er vi nå tilbake på det produksjonsnivået vi hadde før finanskrisen startet. Næringslivets økonomibarometer gir forventninger om brukbar fart i bedriftene også fremover.