Ole Christian Wasenden: - Store bransjeforskjeller

31. mai 2011

Seniorøkonom Ole Christian Wasenden presenterer Næringslivets Økonomibaromter for 2. kvartal 2011.