Paul-Chr. Rieber på NHOs Årskonferanse 2009

11. oktober 2009

Daværende NHO-president Paul-Chr. Rieber sitt innlegg på Årskonferansen 2009.