Paul-Chr. Rieber på NHOs Årskonferanse 2010

7. januar 2010

Vår utfordring - Smartere vekst. Daværende president i NHO,Paul-Chr. Rieber, sitt innlegg på Årskonferansen 2010.