Perspektivmeldingen

8. februar 2013

Perspektivmeldingen legger et godt grunnlag for å gripe tak i de utfordringer Norge har foran seg.